Trenčianske Teplice

Umelecké odbory

HUDOBNÝ  ODBOR

HUSĽOVÉ ODDELENIE
učiteľka
Iveta Pružincová, DiS.art.

SPEVÁCKE ODDELENIE
učiteľka
Adriana Pružincová

DYCHOVÉ ODDELENIE FLAUTA
učiteľka
Anna Ščasnovičová, DiS.art.

HUDOBNÁ NÁUKA
učiteľka
Mgr. Lucia Krátka

KLAVÍRNE ODDELENIE
učiteľka
Milica Ilčíková, DiS.art.
Mgr. Lucia Krátka
Daniela Fialová, DiS.art.

GITAROVÉ ODDELENIE
učiteľ
Dušan Dobiaš
Mgr.Juraj Kardoš

TANEČNÝ ODBOR
učiteľka
Alena Ertlová

VÝTVARNÝ ODBOR
učiteľka
Mgr. Lucia Janišová

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR
učiteľka
Laura Petersenová

Vyhľadávanie

© 2009 Všetky práva vyhradené.