Trenčianske Teplice

Naša ZUŠ vychováva talenty

Ten, kto si chcel kultúrne spríjemniť upršaný predposledný májový týždeň, mohol navštíviť rímskokatolícky kostol sv. Štefana Kráľa . Základná umelecká škola (ZUŠ) tam uskutočnila záverečný koncert absolventov. Hlavnými aktérkami koncertu boli absolventky 4. ročníka  druhej časti 1. stupňa základného štúdia Dalia Dallol (spev) z triedy pedagogičky Adriany Pružincovej a Adela Vakošová (husle) z triedy pedagogičky Ivety Pružincovej. Vystúpilo množstvo ďalších žiakov, niektorí v sprievode pedagógov.

Ocenené boli žiačky Klára Šmátralová  (spev) a Laura Mišáková (husle), z tied Adriany Pružincovej a Ivety Pružincovej. Pre ne bolo vystúpenie v kostole  záverečným na miestnej ZUŠ z dôvodu, že obe boli prijaté na Konzervatórium Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici. Pani riaditeľka ZUŠ Daniela Fialová krátko zhodnotila ich pôsobenie na škole: „Ich štúdium bolo úspešné a prínosom pre našu školu. Vystupovali na mnohých verejných koncertoch v rámci mesta i regiónu. Takisto sa zúčastnili viacerých súťaží, z ktorých si priniesli krásne ocenenia a tým veľmi pekne reprezentovali našu školu i Mesto Trenčianske Teplice, za čo im patrí veľké poďakovanie.“

FOTOGALÉRIA TU

 

Poďakovanie pedagógom

Povolanie učiteľa je poslanie, ktoré si vyžaduje dávku trpezlivosti. Učiteľ denne zapaľuje iskru poznania a túžby po vedomostiach novej generácie a svojou prácou plní odkaz Jána Ámosa Komenského, ktorý v mnohom predstihol svoju dobu. Presadzoval povinnú školskú dochádzku, vypracoval systém pedagogiky ako vedy, a mnohé jeho vyjadrenia, ako „opakovanie je matkou múdrosti“ či „škola hrou“, rezonujú v nás dodnes. Preto 28. marec, deň narodenia tohto velikána svetovej pedagogiky, sa oprávnene stal Dňom učiteľov.

Mesto Trenčianske Teplice si váži prácu pedagógov a pri príležitosti ich sviatku pripravilo slávnostné posedenie v Domove speváckeho zboru slovenských učiteľov. Pozvanie primátorky Zuzany Frajkovej Ďurmekovej prijali pedagógovia škôl, školských zariadení a bývalí pedagógovia, ktorí sú už na dôchodku. Zbor pre občianske záležitosti pri MsZ sa postaral o zaujímavý kultúrny program a po príhovore primátorky si prevzali ďakovný list za výborné výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese Mgr. Marta Adameová, Mgr. Ján Hudec, Milica Ilčíková, DiS.art., Iveta Pružincová, DiS.art. a riaditeľka ZUŠ Daniela Fialová, DiS.art.

Po slávnostnom programe a malom občerstvení sa uskutočnilo divadelné predstavenie súboru Masky z Ilavy, ktorý uviedol folklórnu komédiu od Jána Palárika Zmierlivé dobrodružstvo.

FOTOGALÉRIA TU

Slávnostné stretnutie učiteľov, marec 2018

V mesiaci marec na Deň učiteľov si každoročne pripomíname odkaz velikána svetovej pedagogiky J. A. Komenského a vraciame sa k jeho myšlienkam, aby sme vzdali poctu jednému z najušľachtilejších povolaní a to povolaniu učiteľa. Pri tejto príležitosti  mesto aj tento rok pripravilo pre učiteľov slávnostné stretnutie v príjemnom prostredí kaviarne Kursalon, aby si aj takýmto spôsobom uctilo prácu učiteľov. Pozvanie na stretnutie prijali pedagógovia Základnej školy A. Bagara, Materskej školy, Základnej umeleckej školy, Súkromného športového gymnázia, ale aj pedagógovia, ktorí pracovali v školstve a v súčasnosti sú už v dôchodkovom veku.

Primátor Štefan Škultéty všetkým prítomným učiteľom poďakoval za ich prácu pri vzdelávaní a výchove mladej generácie, ktorá si vyžaduje  každodennú dávku trpezlivosti. Ďakovný list za pedagogickú činnosť si z rúk primátora a jeho zástupkyne Moniky Pšenčíkovej prevzali Mgr. Lýdia Pažítková, ktorá pracuje v školstve 25 rokov ako kvalifikovaná učiteľka 1. stupňa a Anna Ščasnovičová, DiS.art., ktorá pôsobí ako hudobný pedagóg v ZUŠ 33 rokov. Ocenenie za dlhoročné výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese a zodpovedné vedenie školy si odniesol Mgr. Jozef Šimún, ktorý pracuje ako pedagóg 36 rokov a vo funkcii riaditeľa Základnej školy A. Bagara pôsobí už tretie funkčné obdobie.

Po slávnostnom programe, v ktorom účinkovali žiaci ZUŠ a ZŠ A. Bagara čakala na prítomných čaša vína s malým občerstvením.

FOTOGALÉRIA TU

Spevácka súťaž Vokálna jar v Kysuckom Novom Meste

/album/sutaz-vokalna-jar/a29995631-1753249861409155-825992558-o-jpg/
/album/sutaz-vokalna-jar/a29995658-1753249748075833-1982149518-o-jpg/
/album/sutaz-vokalna-jar/a30073901-1753249524742522-2075270629-o-jpg/
/album/sutaz-vokalna-jar/a30122440-1753249414742533-260427617-o-jpg/
/album/sutaz-vokalna-jar/a29995490-1753249454742529-334600510-o-jpg/
/album/sutaz-vokalna-jar/a30070875-1753248561409285-921293104-o-jpg/

Koncert mladých umelcov Trenčianskeho kraja -Čaro jesene

/album/koncert-mladych-umelcov-trencianskeho-kraja-caro-jesene/a20171130-160557-jpg/
/album/koncert-mladych-umelcov-trencianskeho-kraja-caro-jesene/a20171130-170821-jpg/
/album/koncert-mladych-umelcov-trencianskeho-kraja-caro-jesene/a20171130-170953-jpg/
/album/koncert-mladych-umelcov-trencianskeho-kraja-caro-jesene/a20171130-171119-jpg/

Koncert žiakov Hudobného odboru, 16.11.2016

/album/koncert-ziakov-hudobneho-odboru-16-11-2016/img-0007-1-jpg/
/album/koncert-ziakov-hudobneho-odboru-16-11-2016/img-0016-jpg/
/album/koncert-ziakov-hudobneho-odboru-16-11-2016/img-0018-jpg/
/album/koncert-ziakov-hudobneho-odboru-16-11-2016/img-0020-jpg1/
/album/koncert-ziakov-hudobneho-odboru-16-11-2016/img-0021-jpg/
/album/koncert-ziakov-hudobneho-odboru-16-11-2016/img-0022-jpg/
/album/koncert-ziakov-hudobneho-odboru-16-11-2016/img-0029-jpg/
/album/koncert-ziakov-hudobneho-odboru-16-11-2016/img-0031-jpg/
/album/koncert-ziakov-hudobneho-odboru-16-11-2016/img-0032-jpg/
/album/koncert-ziakov-hudobneho-odboru-16-11-2016/img-0034-jpg1/
/album/koncert-ziakov-hudobneho-odboru-16-11-2016/img-0038-jpg/
/album/koncert-ziakov-hudobneho-odboru-16-11-2016/img-0039-jpg1/
/album/koncert-ziakov-hudobneho-odboru-16-11-2016/img-0044-jpg/
/album/koncert-ziakov-hudobneho-odboru-16-11-2016/img-0046-jpg/
/album/koncert-ziakov-hudobneho-odboru-16-11-2016/img-0050-jpg1/
/album/koncert-ziakov-hudobneho-odboru-16-11-2016/img-0053-jpg1/
/album/koncert-ziakov-hudobneho-odboru-16-11-2016/img-0057-jpg1/
/album/koncert-ziakov-hudobneho-odboru-16-11-2016/img-0065-jpg/
/album/koncert-ziakov-hudobneho-odboru-16-11-2016/img-0075-jpg/
/album/koncert-ziakov-hudobneho-odboru-16-11-2016/img-0080-jpg1/
/album/koncert-ziakov-hudobneho-odboru-16-11-2016/img-0083-jpg/

Koncert žiakov ZUŠ, máj 2016

/album/koncert-ziakov-zus-maj-2016/p1120659-jpg/
/album/koncert-ziakov-zus-maj-2016/p1120665-jpg/
/album/koncert-ziakov-zus-maj-2016/p1120673-jpg/
/album/koncert-ziakov-zus-maj-2016/p1120674-jpg/
/album/koncert-ziakov-zus-maj-2016/p1120677-jpg/
/album/koncert-ziakov-zus-maj-2016/p1120695-jpg/

Vianočný koncert žiakov ZUŠ, 2015

/album/vianocny-koncert-ziakov-zus/p1110971-jpg/
/album/vianocny-koncert-ziakov-zus/p1110986-jpg/
/album/vianocny-koncert-ziakov-zus/p1110990-jpg/
/album/vianocny-koncert-ziakov-zus/p1110993-jpg/
/album/vianocny-koncert-ziakov-zus/p1110997-jpg/
/album/vianocny-koncert-ziakov-zus/p1120002-jpg/
/album/vianocny-koncert-ziakov-zus/p1120019-jpg/
/album/vianocny-koncert-ziakov-zus/p1120024-jpg/
/album/vianocny-koncert-ziakov-zus/p1120034-jpg/

Koncert žiakov flautového oddelenia v ZUŠ, 15.4.2015

/album/koncert-ziakov-flautoveho-odboru/img-0002-2-jpg/
/album/koncert-ziakov-flautoveho-odboru/img-0003-jpg/
/album/koncert-ziakov-flautoveho-odboru/img-0008-2-jpg/
/album/koncert-ziakov-flautoveho-odboru/img-0014-jpg/
/album/koncert-ziakov-flautoveho-odboru/img-0020-jpg/
/album/koncert-ziakov-flautoveho-odboru/img-0034-jpg/
/album/koncert-ziakov-flautoveho-odboru/img-0039-jpg/
/album/koncert-ziakov-flautoveho-odboru/img-0050-jpg/
/album/koncert-ziakov-flautoveho-odboru/img-0053-jpg/
/album/koncert-ziakov-flautoveho-odboru/img-0057-jpg/
/album/koncert-ziakov-flautoveho-odboru/img-0061-jpg/
/album/koncert-ziakov-flautoveho-odboru/img-0064-jpg/
/album/koncert-ziakov-flautoveho-odboru/img-0070-jpg/
/album/koncert-ziakov-flautoveho-odboru/img-0072-jpg/
/album/koncert-ziakov-flautoveho-odboru/img-0080-jpg/
/album/koncert-ziakov-flautoveho-odboru/img-0090-jpg/

Koncert žiakov hudobného odboru v r.k. kostole 6.5.2015

/album/koncert-8-5-2015/koncert-001-jpg/
/album/koncert-8-5-2015/koncert-004-jpg/
/album/koncert-8-5-2015/koncert-007-jpg/
/album/koncert-8-5-2015/koncert-009-jpg/
/album/koncert-8-5-2015/koncert-011-jpg/
/album/koncert-8-5-2015/koncert-013-jpg/
/album/koncert-8-5-2015/koncert-014-jpg/
/album/koncert-8-5-2015/koncert-017-jpg/
/album/koncert-8-5-2015/koncert-023-jpg/
/album/koncert-8-5-2015/koncert-026-jpg/
/album/koncert-8-5-2015/koncert-031-jpg/
/album/koncert-8-5-2015/koncert-035-jpg/
/album/koncert-8-5-2015/koncert-038-jpg/
/album/koncert-8-5-2015/koncert-039-jpg/
/album/koncert-8-5-2015/koncert-043-jpg/
/album/koncert-8-5-2015/koncert-046-jpg/
/album/koncert-8-5-2015/koncert-052-jpg/
/album/koncert-8-5-2015/koncert-057-jpg/
/album/koncert-8-5-2015/koncert-061-jpg/
/album/koncert-8-5-2015/koncert-064-jpg/
/album/koncert-8-5-2015/koncert-075-jpg/
/album/koncert-8-5-2015/koncert-079-jpg/
/album/koncert-8-5-2015/koncert-080-jpg/
/album/koncert-8-5-2015/koncert-089-jpg/

Interný koncert žiakov husľového a klavírneho oddelenia v ZUŠ, 11.2.2015

/album/interny-koncert-ziakov-husloveho-a-klavirneho-oddelenia-v-zus-11-2-2015/a020-jpg/
/album/interny-koncert-ziakov-husloveho-a-klavirneho-oddelenia-v-zus-11-2-2015/a022-jpg/
/album/interny-koncert-ziakov-husloveho-a-klavirneho-oddelenia-v-zus-11-2-2015/a023-jpg/
/album/interny-koncert-ziakov-husloveho-a-klavirneho-oddelenia-v-zus-11-2-2015/a024-jpg/
/album/interny-koncert-ziakov-husloveho-a-klavirneho-oddelenia-v-zus-11-2-2015/a025-jpg/
/album/interny-koncert-ziakov-husloveho-a-klavirneho-oddelenia-v-zus-11-2-2015/a026-jpg/
/album/interny-koncert-ziakov-husloveho-a-klavirneho-oddelenia-v-zus-11-2-2015/a027-jpg/
/album/interny-koncert-ziakov-husloveho-a-klavirneho-oddelenia-v-zus-11-2-2015/a029-jpg/
/album/interny-koncert-ziakov-husloveho-a-klavirneho-oddelenia-v-zus-11-2-2015/a030-jpg/
/album/interny-koncert-ziakov-husloveho-a-klavirneho-oddelenia-v-zus-11-2-2015/a031-jpg/
/album/interny-koncert-ziakov-husloveho-a-klavirneho-oddelenia-v-zus-11-2-2015/a032-jpg/
/album/interny-koncert-ziakov-husloveho-a-klavirneho-oddelenia-v-zus-11-2-2015/a033-jpg/
/album/interny-koncert-ziakov-husloveho-a-klavirneho-oddelenia-v-zus-11-2-2015/a034-jpg/
/album/interny-koncert-ziakov-husloveho-a-klavirneho-oddelenia-v-zus-11-2-2015/a035-jpg/
/album/interny-koncert-ziakov-husloveho-a-klavirneho-oddelenia-v-zus-11-2-2015/a036-jpg/
/album/interny-koncert-ziakov-husloveho-a-klavirneho-oddelenia-v-zus-11-2-2015/a037-jpg/
/album/interny-koncert-ziakov-husloveho-a-klavirneho-oddelenia-v-zus-11-2-2015/a038-jpg/
/album/interny-koncert-ziakov-husloveho-a-klavirneho-oddelenia-v-zus-11-2-2015/a039-jpg/
/album/interny-koncert-ziakov-husloveho-a-klavirneho-oddelenia-v-zus-11-2-2015/a040-jpg/

Koncert žiakov klavírneho oddelenia ZUŠ Tr.Teplice - 18.4.2014

/album/koncert-ziakov-klavirneho-oddelenia-zus-tr-teplice-19-4-2014/dsc-4570-1-jpg/
/album/koncert-ziakov-klavirneho-oddelenia-zus-tr-teplice-19-4-2014/dsc-4573-jpg/
/album/koncert-ziakov-klavirneho-oddelenia-zus-tr-teplice-19-4-2014/dsc-4575-jpg/
/album/koncert-ziakov-klavirneho-oddelenia-zus-tr-teplice-19-4-2014/dsc-4577-jpg/
/album/koncert-ziakov-klavirneho-oddelenia-zus-tr-teplice-19-4-2014/dsc-4581-jpg/
/album/koncert-ziakov-klavirneho-oddelenia-zus-tr-teplice-19-4-2014/dsc-4582-jpg/
/album/koncert-ziakov-klavirneho-oddelenia-zus-tr-teplice-19-4-2014/dsc-4583-jpg/
/album/koncert-ziakov-klavirneho-oddelenia-zus-tr-teplice-19-4-2014/dsc-4585-jpg/
/album/koncert-ziakov-klavirneho-oddelenia-zus-tr-teplice-19-4-2014/dsc-4586-jpg/
/album/koncert-ziakov-klavirneho-oddelenia-zus-tr-teplice-19-4-2014/dsc-4589-jpg/
/album/koncert-ziakov-klavirneho-oddelenia-zus-tr-teplice-19-4-2014/dsc-4590-jpg/
/album/koncert-ziakov-klavirneho-oddelenia-zus-tr-teplice-19-4-2014/dsc-4593-jpg/
/album/koncert-ziakov-klavirneho-oddelenia-zus-tr-teplice-19-4-2014/dsc-4594-jpg/
/album/koncert-ziakov-klavirneho-oddelenia-zus-tr-teplice-19-4-2014/dsc-4598-jpg/
/album/koncert-ziakov-klavirneho-oddelenia-zus-tr-teplice-19-4-2014/dsc-4599-jpg/
/album/koncert-ziakov-klavirneho-oddelenia-zus-tr-teplice-19-4-2014/dsc-4600-jpg/
/album/koncert-ziakov-klavirneho-oddelenia-zus-tr-teplice-19-4-2014/dsc-4602-jpg/
/album/koncert-ziakov-klavirneho-oddelenia-zus-tr-teplice-19-4-2014/dsc-4603-jpg/
/album/koncert-ziakov-klavirneho-oddelenia-zus-tr-teplice-19-4-2014/dsc-4605-jpg/
/album/koncert-ziakov-klavirneho-oddelenia-zus-tr-teplice-19-4-2014/dsc-4607-jpg/
/album/koncert-ziakov-klavirneho-oddelenia-zus-tr-teplice-19-4-2014/dsc-4610-jpg/
/album/koncert-ziakov-klavirneho-oddelenia-zus-tr-teplice-19-4-2014/dsc-4612-jpg/
/album/koncert-ziakov-klavirneho-oddelenia-zus-tr-teplice-19-4-2014/dsc-4615-jpg/

Pedagógovia a žiaci Základnej umeleckej školy v Trenčianskych Tepliciach sa aj tento rok predstavujú na námestí v sérii promenádnych koncertov. Vystúpeniam nechýba iskra, na deťoch vidieť ich snahu a talent.

/album/zakladna-umelecka-skola-na-kupelnom-namesti/a0002-jpg/
/album/zakladna-umelecka-skola-na-kupelnom-namesti/a0003-jpg/
/album/zakladna-umelecka-skola-na-kupelnom-namesti/a0004-jpg/
/album/zakladna-umelecka-skola-na-kupelnom-namesti/a0005-jpg/
/album/zakladna-umelecka-skola-na-kupelnom-namesti/a0006-jpg/
/album/zakladna-umelecka-skola-na-kupelnom-namesti/a0007-jpg/
/album/zakladna-umelecka-skola-na-kupelnom-namesti/a0008-1-jpg/
/album/zakladna-umelecka-skola-na-kupelnom-namesti/a0009-jpg/
/album/zakladna-umelecka-skola-na-kupelnom-namesti/a0010-jpg/
/album/zakladna-umelecka-skola-na-kupelnom-namesti/a0011-jpg/
/album/zakladna-umelecka-skola-na-kupelnom-namesti/a0012-jpg/
/album/zakladna-umelecka-skola-na-kupelnom-namesti/a0015-jpg/
/album/zakladna-umelecka-skola-na-kupelnom-namesti/a0016-jpg/
/album/zakladna-umelecka-skola-na-kupelnom-namesti/a0017-jpg/
/album/zakladna-umelecka-skola-na-kupelnom-namesti/a0018-jpg/

Koncert žiakov husľového a klavírneho oddelenia ZUŠ Tr.Teplice - 16.4.2014

/album/koncert-ziakov-hudobneho-a-klavirneho-oddelenia-zus-tr-teplice-16-4-2014/img-8861-jpg/
/album/koncert-ziakov-hudobneho-a-klavirneho-oddelenia-zus-tr-teplice-16-4-2014/img-8862-jpg/
/album/koncert-ziakov-hudobneho-a-klavirneho-oddelenia-zus-tr-teplice-16-4-2014/img-8864-jpg/
/album/koncert-ziakov-hudobneho-a-klavirneho-oddelenia-zus-tr-teplice-16-4-2014/img-8865-jpg/
/album/koncert-ziakov-hudobneho-a-klavirneho-oddelenia-zus-tr-teplice-16-4-2014/img-8866-jpg/
/album/koncert-ziakov-hudobneho-a-klavirneho-oddelenia-zus-tr-teplice-16-4-2014/img-8869-jpg/
/album/koncert-ziakov-hudobneho-a-klavirneho-oddelenia-zus-tr-teplice-16-4-2014/img-8871-jpg/
/album/koncert-ziakov-hudobneho-a-klavirneho-oddelenia-zus-tr-teplice-16-4-2014/img-8873-jpg/
/album/koncert-ziakov-hudobneho-a-klavirneho-oddelenia-zus-tr-teplice-16-4-2014/img-8876-jpg/
/album/koncert-ziakov-hudobneho-a-klavirneho-oddelenia-zus-tr-teplice-16-4-2014/img-8877-jpg/
/album/koncert-ziakov-hudobneho-a-klavirneho-oddelenia-zus-tr-teplice-16-4-2014/img-8881-jpg/
/album/koncert-ziakov-hudobneho-a-klavirneho-oddelenia-zus-tr-teplice-16-4-2014/img-8882-jpg/
/album/koncert-ziakov-hudobneho-a-klavirneho-oddelenia-zus-tr-teplice-16-4-2014/img-8885-jpg/
/album/koncert-ziakov-hudobneho-a-klavirneho-oddelenia-zus-tr-teplice-16-4-2014/img-8888-jpg/
/album/koncert-ziakov-hudobneho-a-klavirneho-oddelenia-zus-tr-teplice-16-4-2014/img-8890-jpg/
/album/koncert-ziakov-hudobneho-a-klavirneho-oddelenia-zus-tr-teplice-16-4-2014/img-8893-jpg/
/album/koncert-ziakov-hudobneho-a-klavirneho-oddelenia-zus-tr-teplice-16-4-2014/img-8894-jpg/
/album/koncert-ziakov-hudobneho-a-klavirneho-oddelenia-zus-tr-teplice-16-4-2014/img-8898-jpg/
/album/koncert-ziakov-hudobneho-a-klavirneho-oddelenia-zus-tr-teplice-16-4-2014/img-8901-jpg/
/album/koncert-ziakov-hudobneho-a-klavirneho-oddelenia-zus-tr-teplice-16-4-2014/img-8902-jpg/
/album/koncert-ziakov-hudobneho-a-klavirneho-oddelenia-zus-tr-teplice-16-4-2014/img-8906-jpg/
/album/koncert-ziakov-hudobneho-a-klavirneho-oddelenia-zus-tr-teplice-16-4-2014/img-8908-jpg/
/album/koncert-ziakov-hudobneho-a-klavirneho-oddelenia-zus-tr-teplice-16-4-2014/img-8915-jpg/
/album/koncert-ziakov-hudobneho-a-klavirneho-oddelenia-zus-tr-teplice-16-4-2014/img-8921-jpg/
/album/koncert-ziakov-hudobneho-a-klavirneho-oddelenia-zus-tr-teplice-16-4-2014/img-8922-jpg/
/album/koncert-ziakov-hudobneho-a-klavirneho-oddelenia-zus-tr-teplice-16-4-2014/img-8925-jpg/
/album/koncert-ziakov-hudobneho-a-klavirneho-oddelenia-zus-tr-teplice-16-4-2014/img-8928-jpg/
/album/koncert-ziakov-hudobneho-a-klavirneho-oddelenia-zus-tr-teplice-16-4-2014/img-8931-jpg/
/album/koncert-ziakov-hudobneho-a-klavirneho-oddelenia-zus-tr-teplice-16-4-2014/img-8934-jpg/
/album/koncert-ziakov-hudobneho-a-klavirneho-oddelenia-zus-tr-teplice-16-4-2014/img-8935-jpg/
/album/koncert-ziakov-hudobneho-a-klavirneho-oddelenia-zus-tr-teplice-16-4-2014/img-8938-jpg/
/album/koncert-ziakov-hudobneho-a-klavirneho-oddelenia-zus-tr-teplice-16-4-2014/img-8941-jpg/

Vystúpenie v Slovenskom inštitúte vo Viedni 17. 9. 2013

/album/vystupenie-v-slovenskom-institute-vo-viedni-17-9-2013-/dsc06317-jpg/
/album/vystupenie-v-slovenskom-institute-vo-viedni-17-9-2013-/dsc06320-jpg/
/album/vystupenie-v-slovenskom-institute-vo-viedni-17-9-2013-/dsc06314-jpg/
/album/vystupenie-v-slovenskom-institute-vo-viedni-17-9-2013-/dsc06313-jpg/
/album/vystupenie-v-slovenskom-institute-vo-viedni-17-9-2013-/dsc06340-jpg/
/album/vystupenie-v-slovenskom-institute-vo-viedni-17-9-2013-/dsc06339-jpg/
/album/vystupenie-v-slovenskom-institute-vo-viedni-17-9-2013-/dsc06336-jpg/
/album/vystupenie-v-slovenskom-institute-vo-viedni-17-9-2013-/dsc06335-jpg/
/album/vystupenie-v-slovenskom-institute-vo-viedni-17-9-2013-/dsc06333-jpg/
/album/vystupenie-v-slovenskom-institute-vo-viedni-17-9-2013-/dsc06327-jpg/
/album/vystupenie-v-slovenskom-institute-vo-viedni-17-9-2013-/dsc06325-jpg/

Výstava prác ZUŠ v Minigalérii Mestskej knižnice 2013

/album/vystava-prac-zus-v-minigalerii-mestskej-kniznice-2013-/dsc05272-jpg/
/album/vystava-prac-zus-v-minigalerii-mestskej-kniznice-2013-/dsc05250-jpg/
/album/vystava-prac-zus-v-minigalerii-mestskej-kniznice-2013-/dsc05252-jpg/
/album/vystava-prac-zus-v-minigalerii-mestskej-kniznice-2013-/dsc05254-jpg/
/album/vystava-prac-zus-v-minigalerii-mestskej-kniznice-2013-/dsc05255-jpg/
/album/vystava-prac-zus-v-minigalerii-mestskej-kniznice-2013-/dsc05256-jpg/
/album/vystava-prac-zus-v-minigalerii-mestskej-kniznice-2013-/dsc05257-jpg/
/album/vystava-prac-zus-v-minigalerii-mestskej-kniznice-2013-/dsc05258-jpg/
/album/vystava-prac-zus-v-minigalerii-mestskej-kniznice-2013-/dsc05259-jpg/
/album/vystava-prac-zus-v-minigalerii-mestskej-kniznice-2013-/dsc05260-jpg/
/album/vystava-prac-zus-v-minigalerii-mestskej-kniznice-2013-/dsc05261-jpg/
/album/vystava-prac-zus-v-minigalerii-mestskej-kniznice-2013-/dsc05262-jpg/
/album/vystava-prac-zus-v-minigalerii-mestskej-kniznice-2013-/dsc05264-jpg/
/album/vystava-prac-zus-v-minigalerii-mestskej-kniznice-2013-/dsc05265-jpg/
/album/vystava-prac-zus-v-minigalerii-mestskej-kniznice-2013-/dsc05266-jpg/
/album/vystava-prac-zus-v-minigalerii-mestskej-kniznice-2013-/dsc05267-jpg/
/album/vystava-prac-zus-v-minigalerii-mestskej-kniznice-2013-/dsc05268-jpg/
/album/vystava-prac-zus-v-minigalerii-mestskej-kniznice-2013-/dsc05269-jpg/
/album/vystava-prac-zus-v-minigalerii-mestskej-kniznice-2013-/dsc05270-jpg/
/album/vystava-prac-zus-v-minigalerii-mestskej-kniznice-2013-/dsc05271-jpg/

Základná umelecká škola na Kúpeľnom námestí - 2013

/album/zakladna-umelecka-skola-na-kupelnom-namesti-2013/dsc04978-jpg/
/album/zakladna-umelecka-skola-na-kupelnom-namesti-2013/dsc04995-jpg/
/album/zakladna-umelecka-skola-na-kupelnom-namesti-2013/dsc04988-jpg/
/album/zakladna-umelecka-skola-na-kupelnom-namesti-2013/dsc04977-jpg/
/album/zakladna-umelecka-skola-na-kupelnom-namesti-2013/dsc04997-jpg/
/album/zakladna-umelecka-skola-na-kupelnom-namesti-2013/dsc04996-jpg/
/album/zakladna-umelecka-skola-na-kupelnom-namesti-2013/dsc04991-jpg/
/album/zakladna-umelecka-skola-na-kupelnom-namesti-2013/dsc04982-jpg/
/album/zakladna-umelecka-skola-na-kupelnom-namesti-2013/dsc04979-jpg/
/album/zakladna-umelecka-skola-na-kupelnom-namesti-2013/dsc04976-jpg/
/album/zakladna-umelecka-skola-na-kupelnom-namesti-2013/dsc04975-jpg/
/album/zakladna-umelecka-skola-na-kupelnom-namesti-2013/p6123308-jpg/
/album/zakladna-umelecka-skola-na-kupelnom-namesti-2013/p6123288-jpg/
/album/zakladna-umelecka-skola-na-kupelnom-namesti-2013/p6123290-jpg/
/album/zakladna-umelecka-skola-na-kupelnom-namesti-2013/p6123292-jpg/
/album/zakladna-umelecka-skola-na-kupelnom-namesti-2013/p6123294-jpg/
/album/zakladna-umelecka-skola-na-kupelnom-namesti-2013/p6123295-jpg/
/album/zakladna-umelecka-skola-na-kupelnom-namesti-2013/p6123297-jpg/
/album/zakladna-umelecka-skola-na-kupelnom-namesti-2013/p6123299-jpg/
/album/zakladna-umelecka-skola-na-kupelnom-namesti-2013/p6123301-jpg/
/album/zakladna-umelecka-skola-na-kupelnom-namesti-2013/p6123304-jpg/
/album/zakladna-umelecka-skola-na-kupelnom-namesti-2013/p6123305-jpg/
/album/zakladna-umelecka-skola-na-kupelnom-namesti-2013/p6123306-jpg/

Koncerty ZUŠ na Kúpeľnom námestí a pešej zóne máj- jún 2012

/album/koncerty-zus-na-kupelnom-namesti-a-pesej-zone-maj-jun-2012/dsc01735-jpg/
/album/koncerty-zus-na-kupelnom-namesti-a-pesej-zone-maj-jun-2012/dsc01737-jpg/
/album/koncerty-zus-na-kupelnom-namesti-a-pesej-zone-maj-jun-2012/dsc02500-jpg/
/album/koncerty-zus-na-kupelnom-namesti-a-pesej-zone-maj-jun-2012/dsc02504-jpg/
/album/koncerty-zus-na-kupelnom-namesti-a-pesej-zone-maj-jun-2012/dsc02505-jpg/
/album/koncerty-zus-na-kupelnom-namesti-a-pesej-zone-maj-jun-2012/dsc02506-jpg/
/album/koncerty-zus-na-kupelnom-namesti-a-pesej-zone-maj-jun-2012/dsc02509-jpg/
/album/koncerty-zus-na-kupelnom-namesti-a-pesej-zone-maj-jun-2012/dsc02510-jpg/
/album/koncerty-zus-na-kupelnom-namesti-a-pesej-zone-maj-jun-2012/dsc02513-jpg/
/album/koncerty-zus-na-kupelnom-namesti-a-pesej-zone-maj-jun-2012/dsc02514-jpg/
/album/koncerty-zus-na-kupelnom-namesti-a-pesej-zone-maj-jun-2012/dsc02518-jpg/
/album/koncerty-zus-na-kupelnom-namesti-a-pesej-zone-maj-jun-2012/dsc02519-jpg/
/album/koncerty-zus-na-kupelnom-namesti-a-pesej-zone-maj-jun-2012/dsc02520-jpg/
/album/koncerty-zus-na-kupelnom-namesti-a-pesej-zone-maj-jun-2012/dsc02525-jpg/
/album/koncerty-zus-na-kupelnom-namesti-a-pesej-zone-maj-jun-2012/dsc02527-jpg/

Verejný koncert žiakov flautového, husľového, speváckeho, gitarového oddelenia v Kostole sv. Štefana v Trenčianskych Tepliciach 26.10.2011

/album/koncert-ziakov-zus-28-10-2011/img-2135-jpg/
/album/koncert-ziakov-zus-28-10-2011/img-2136-jpg/
/album/koncert-ziakov-zus-28-10-2011/img-2138-jpg/
/album/koncert-ziakov-zus-28-10-2011/img-2141-jpg/
/album/koncert-ziakov-zus-28-10-2011/img-2144-jpg/
/album/koncert-ziakov-zus-28-10-2011/img-2148-jpg/
/album/koncert-ziakov-zus-28-10-2011/img-2149-jpg/
/album/koncert-ziakov-zus-28-10-2011/img-2152-jpg/
/album/koncert-ziakov-zus-28-10-2011/img-2153-jpg/
/album/koncert-ziakov-zus-28-10-2011/img-2154-jpg/
/album/koncert-ziakov-zus-28-10-2011/img-2155-jpg/
/album/koncert-ziakov-zus-28-10-2011/img-2156-jpg/
/album/koncert-ziakov-zus-28-10-2011/img-2158-jpg/
/album/koncert-ziakov-zus-28-10-2011/img-2162-jpg/
/album/koncert-ziakov-zus-28-10-2011/img-2166-jpg/
/album/koncert-ziakov-zus-28-10-2011/img-2171-jpg/
/album/koncert-ziakov-zus-28-10-2011/img-2172-jpg/
/album/koncert-ziakov-zus-28-10-2011/img-2174-jpg/
/album/koncert-ziakov-zus-28-10-2011/img-2176-jpg/
/album/koncert-ziakov-zus-28-10-2011/img-2180-jpg/
/album/koncert-ziakov-zus-28-10-2011/img-2183-jpg/
/album/koncert-ziakov-zus-28-10-2011/img-2185-jpg/
/album/koncert-ziakov-zus-28-10-2011/img-2188-jpg/
/album/koncert-ziakov-zus-28-10-2011/img-2190-jpg/

Koncert žiakov hudobného odboru 24.5.2011

/album/koncert-ziakov-hudobneho-odboru-24-5-2011/img-1799-jpg/
/album/koncert-ziakov-hudobneho-odboru-24-5-2011/img-1801-jpg/
/album/koncert-ziakov-hudobneho-odboru-24-5-2011/img-1802-jpg/
/album/koncert-ziakov-hudobneho-odboru-24-5-2011/img-1803-jpg/
/album/koncert-ziakov-hudobneho-odboru-24-5-2011/img-1804-jpg/
/album/koncert-ziakov-hudobneho-odboru-24-5-2011/img-1807-jpg/
/album/koncert-ziakov-hudobneho-odboru-24-5-2011/img-1810-jpg/
/album/koncert-ziakov-hudobneho-odboru-24-5-2011/img-1812-jpg/
/album/koncert-ziakov-hudobneho-odboru-24-5-2011/img-1814-jpg/
/album/koncert-ziakov-hudobneho-odboru-24-5-2011/img-1816-jpg/
/album/koncert-ziakov-hudobneho-odboru-24-5-2011/img-1819-jpg/
/album/koncert-ziakov-hudobneho-odboru-24-5-2011/img-1821-jpg/
/album/koncert-ziakov-hudobneho-odboru-24-5-2011/img-1822-jpg/
/album/koncert-ziakov-hudobneho-odboru-24-5-2011/img-1824-jpg/
/album/koncert-ziakov-hudobneho-odboru-24-5-2011/img-1826-jpg/
/album/koncert-ziakov-hudobneho-odboru-24-5-2011/img-1829-jpg/
/album/koncert-ziakov-hudobneho-odboru-24-5-2011/img-1830-jpg/
/album/koncert-ziakov-hudobneho-odboru-24-5-2011/img-1834-jpg/
/album/koncert-ziakov-hudobneho-odboru-24-5-2011/img-1836-jpg/
/album/koncert-ziakov-hudobneho-odboru-24-5-2011/img-1838-jpg/
/album/koncert-ziakov-hudobneho-odboru-24-5-2011/img-1842-jpg/
/album/koncert-ziakov-hudobneho-odboru-24-5-2011/img-1843-jpg/
/album/koncert-ziakov-hudobneho-odboru-24-5-2011/img-1844-jpg/
/album/koncert-ziakov-hudobneho-odboru-24-5-2011/img-1845-jpg/
/album/koncert-ziakov-hudobneho-odboru-24-5-2011/img-1849-jpg/
/album/koncert-ziakov-hudobneho-odboru-24-5-2011/img-1854-jpg/
/album/koncert-ziakov-hudobneho-odboru-24-5-2011/img-1858-jpg/
/album/koncert-ziakov-hudobneho-odboru-24-5-2011/img-1866-jpg/

Maľovanie múru v areáli Materskej školy Trenčianske Teplice máj – jún 2011

/album/malovanie-muru-v-areali-materskej-skoly-trencianske-teplice-maj-jun-2011/img-4982-jpg/
/album/malovanie-muru-v-areali-materskej-skoly-trencianske-teplice-maj-jun-2011/img-4983-jpg/
/album/malovanie-muru-v-areali-materskej-skoly-trencianske-teplice-maj-jun-2011/img-4984-jpg/
/album/malovanie-muru-v-areali-materskej-skoly-trencianske-teplice-maj-jun-2011/img-4986-jpg/
/album/malovanie-muru-v-areali-materskej-skoly-trencianske-teplice-maj-jun-2011/img-4987-jpg/
/album/malovanie-muru-v-areali-materskej-skoly-trencianske-teplice-maj-jun-2011/img-4989-jpg/
/album/malovanie-muru-v-areali-materskej-skoly-trencianske-teplice-maj-jun-2011/img-4991-jpg/
/album/malovanie-muru-v-areali-materskej-skoly-trencianske-teplice-maj-jun-2011/img-4992-jpg/
/album/malovanie-muru-v-areali-materskej-skoly-trencianske-teplice-maj-jun-2011/img-4993-jpg/
/album/malovanie-muru-v-areali-materskej-skoly-trencianske-teplice-maj-jun-2011/dsc08597-jpg/
/album/malovanie-muru-v-areali-materskej-skoly-trencianske-teplice-maj-jun-2011/img-4977-jpg/

Trieda - modelovanie

/album/trieda-modelovanie/snimek-002-jpg/
/album/trieda-modelovanie/snimek-006-jpg/
/album/trieda-modelovanie/skola-020-jpg/
/album/trieda-modelovanie/skola-023-jpg/

Výstava prác

/album/vystava-prac/a005-jpg/
/album/vystava-prac/a007-jpg/
/album/vystava-prac/skola-001-jpg/
/album/vystava-prac/a015-jpg/
/album/vystava-prac/a021-jpg/
/album/vystava-prac/skola-005-jpg/
/album/vystava-prac/skola-016-jpg/
/album/vystava-prac/skola-007-jpg/
/album/vystava-prac/skola-009-jpg/
/album/vystava-prac/a009-jpg/
/album/vystava-prac/a010-jpg/
/album/vystava-prac/a011-jpg/
/album/vystava-prac/a012-jpg/
/album/vystava-prac/a013-jpg/
/album/vystava-prac/a014-jpg/
/album/vystava-prac/a019-jpg/
/album/vystava-prac/skola-003-jpg/
/album/vystava-prac/skola-004-jpg/
/album/vystava-prac/skola-006-jpg/
/album/vystava-prac/skola-011-jpg/
/album/vystava-prac/skola-010-jpg/

Vianočné vystúpenie - 15.12.2010

/album/vianocne-vystupenie-15-12-2010/img-1721-jpg/
/album/vianocne-vystupenie-15-12-2010/img-1722-jpg/
/album/vianocne-vystupenie-15-12-2010/img-1723-jpg/
/album/vianocne-vystupenie-15-12-2010/img-1724-jpg/
/album/vianocne-vystupenie-15-12-2010/img-1726-jpg/
/album/vianocne-vystupenie-15-12-2010/img-1729-jpg/
/album/vianocne-vystupenie-15-12-2010/img-1730-jpg/
/album/vianocne-vystupenie-15-12-2010/img-1731-jpg/
/album/vianocne-vystupenie-15-12-2010/img-1733-jpg/
/album/vianocne-vystupenie-15-12-2010/img-1736-jpg/
/album/vianocne-vystupenie-15-12-2010/img-1737-jpg/
/album/vianocne-vystupenie-15-12-2010/img-1739-jpg/
/album/vianocne-vystupenie-15-12-2010/img-1742-jpg/
/album/vianocne-vystupenie-15-12-2010/img-1744-jpg/
/album/vianocne-vystupenie-15-12-2010/img-1750-jpg/
/album/vianocne-vystupenie-15-12-2010/img-1753-jpg/
/album/vianocne-vystupenie-15-12-2010/img-1754-jpg/
/album/vianocne-vystupenie-15-12-2010/img-1759-jpg/
/album/vianocne-vystupenie-15-12-2010/img-1761-jpg/
/album/vianocne-vystupenie-15-12-2010/img-1763-jpg/
/album/vianocne-vystupenie-15-12-2010/img-1767-jpg/
/album/vianocne-vystupenie-15-12-2010/img-1768-jpg/
/album/vianocne-vystupenie-15-12-2010/img-1770-jpg/
/album/vianocne-vystupenie-15-12-2010/img-1774-jpg/

Vyučovanie vonku

/album/vyucovanie-vonku/snimek-163-jpg/
/album/vyucovanie-vonku/snimek-167-jpg/
/album/vyucovanie-vonku/snimek-169-jpg/
/album/vyucovanie-vonku/snimek-170-jpg/

Vianočný koncert pre seniorov - 16.12.2010

/album/vianocny-koncert-16-12-2010/pc145225-jpg/
/album/vianocny-koncert-16-12-2010/pc145229-jpg/
/album/vianocny-koncert-16-12-2010/pc145230-jpg/
/album/vianocny-koncert-16-12-2010/pc145231-jpg/
/album/vianocny-koncert-16-12-2010/pc145232-jpg/
/album/vianocny-koncert-16-12-2010/pc145233-jpg/
/album/vianocny-koncert-16-12-2010/pc145237-jpg/
/album/vianocny-koncert-16-12-2010/pc145239-jpg/
/album/vianocny-koncert-16-12-2010/danka-jpg/
/album/vianocny-koncert-16-12-2010/pc145241-jpg/
/album/vianocny-koncert-16-12-2010/pc145249-jpg/
/album/vianocny-koncert-16-12-2010/pc145254-jpg/

Vystúpenie žiakov tanečného odboru - 24.3.2010

/album/vystupenie-ziakov-tanecneho-odboru/img-1423-jpg/
/album/vystupenie-ziakov-tanecneho-odboru/img-1425-jpg/
/album/vystupenie-ziakov-tanecneho-odboru/img-1426-jpg/
/album/vystupenie-ziakov-tanecneho-odboru/img-1428-jpg/
/album/vystupenie-ziakov-tanecneho-odboru/img-1430-jpg/
/album/vystupenie-ziakov-tanecneho-odboru/img-1434-jpg/
/album/vystupenie-ziakov-tanecneho-odboru/img-1437-jpg/
/album/vystupenie-ziakov-tanecneho-odboru/img-1439-jpg/
/album/vystupenie-ziakov-tanecneho-odboru/img-1445-jpg/
/album/vystupenie-ziakov-tanecneho-odboru/img-1448-jpg/
/album/vystupenie-ziakov-tanecneho-odboru/img-1451-jpg/

Koncert žiakov ZUŠ - 17.3.2010

/album/koncert-ziakov-zus/img-1382-jpg/
/album/koncert-ziakov-zus/img-1383-jpg/
/album/koncert-ziakov-zus/img-1384-jpg/
/album/koncert-ziakov-zus/img-1387-jpg/
/album/koncert-ziakov-zus/img-1388-jpg/
/album/koncert-ziakov-zus/img-1390-jpg/
/album/koncert-ziakov-zus/img-1392-jpg/
/album/koncert-ziakov-zus/img-1397-jpg/
/album/koncert-ziakov-zus/img-1401-jpg/
/album/koncert-ziakov-zus/img-1403-jpg/
/album/koncert-ziakov-zus/img-1408-jpg/
/album/koncert-ziakov-zus/img-1412-jpg/
/album/koncert-ziakov-zus/img-1416-jpg/
/album/koncert-ziakov-zus/img-1418-jpg/
/album/koncert-ziakov-zus/img-1420-jpg/

Naše práce

/album/nase-prace/skola-056-jpg/
/album/nase-prace/skola-054-jpg/
/album/nase-prace/skola-061-jpg/
/album/nase-prace/skola-064-jpg/
/album/nase-prace/skola-066-jpg/
/album/nase-prace/skola-067-jpg/
/album/nase-prace/skola-068-jpg/
/album/nase-prace/skola-070-jpg/
/album/nase-prace/skola-073-jpg/
/album/nase-prace/skola-076-jpg/
/album/nase-prace/skola-116-jpg/
/album/nase-prace/snimek-095-jpg/
/album/nase-prace/snimek-098-jpg/
/album/nase-prace/skola-060-jpg/
/album/nase-prace/skola-069-jpg/
/album/nase-prace/skola-078-jpg/

Verejný koncert žiakov ZUŠ - 2.12.2009

/album/verejny-koncert-ziakov-zus/img-1326-jpg/
/album/verejny-koncert-ziakov-zus/img-1329-jpg/
/album/verejny-koncert-ziakov-zus/img-1330-jpg/
/album/verejny-koncert-ziakov-zus/img-1332-jpg/
/album/verejny-koncert-ziakov-zus/img-1334-jpg/
/album/verejny-koncert-ziakov-zus/img-1335-jpg/
/album/verejny-koncert-ziakov-zus/img-1339-jpg/
/album/verejny-koncert-ziakov-zus/img-1343-jpg/
/album/verejny-koncert-ziakov-zus/img-1358-jpg/
/album/verejny-koncert-ziakov-zus/img-1361-jpg/
/album/verejny-koncert-ziakov-zus/img-1366-jpg/
/album/verejny-koncert-ziakov-zus/img-1375-jpg/

15. júna 2009

/album/a15-juna-2009/img-1254-jpg/
/album/a15-juna-2009/img-1256-jpg/
/album/a15-juna-2009/img-1258-jpg/
/album/a15-juna-2009/img-1260-jpg/
/album/a15-juna-2009/img-1265-jpg/
/album/a15-juna-2009/img-1270-jpg/
/album/a15-juna-2009/img-1274-jpg/
/album/a15-juna-2009/img-1283-jpg/
/album/a15-juna-2009/img-1284-jpg/
/album/a15-juna-2009/img-1293-jpg/
/album/a15-juna-2009/img-1301-jpg/
/album/a15-juna-2009/img-1305-jpg/
/album/a15-juna-2009/img-1306-jpg/

10. júna 2009

/album/a10-juna-2009/img-1225-jpg/
/album/a10-juna-2009/img-1213-jpg/
/album/a10-juna-2009/img-1216-jpg/
/album/a10-juna-2009/img-1218-jpg/
/album/a10-juna-2009/img-1222-jpg/
/album/a10-juna-2009/img-1228-jpg/
/album/a10-juna-2009/img-1235-jpg/
/album/a10-juna-2009/img-1200-jpg/
/album/a10-juna-2009/img-1201-jpg/
/album/a10-juna-2009/img-1202-jpg/
/album/a10-juna-2009/img-1239-jpg/

3. júna 2009

/album/a10-juna-20091/img-1197-jpg/
/album/a10-juna-20091/img-1166-jpg/

28.mája 2009

/album/a28-maja-2009/img-1153-jpg/
/album/a28-maja-2009/img-1159-jpg/

14.mája 2009

/album/a14-maja-2009/a1076-jpg/
/album/a14-maja-2009/img-1082-jpg/
/album/a14-maja-2009/img-1088-jpg/
/album/a14-maja-2009/img-1089-jpg/
/album/a14-maja-2009/img-1091-jpg/
/album/a14-maja-2009/img-1095-jpg/
/album/a14-maja-2009/img-1096-jpg/
/album/a14-maja-2009/img-1098-jpg/
/album/a14-maja-2009/img-1100-jpg/
/album/a14-maja-2009/img-1103-jpg/
/album/a14-maja-2009/img-1106-jpg/
/album/a14-maja-2009/img-1107-jpg/
/album/a14-maja-2009/img-1108-jpg/
/album/a14-maja-2009/img-1112-jpg/
/album/a14-maja-2009/img-1120-jpg/
/album/a14-maja-2009/img-1124-jpg/
/album/a14-maja-2009/img-1125-jpg/
/album/a14-maja-2009/img-1126-jpg/
/album/a14-maja-2009/img-1127-jpg/
/album/a14-maja-2009/img-1129-jpg/
/album/a14-maja-2009/img-1130-jpg/
/album/a14-maja-2009/img-1139-jpg/

Cena Karla Čapka za rok 2005

/album/fotogaleria-fotogaleria2/p5221250-jpg/
/album/fotogaleria-fotogaleria2/p5221259-jpg/
/album/fotogaleria-fotogaleria2/p5221263-jpg/
/album/fotogaleria-fotogaleria2/p5221207-jpg/

Vianočný koncert pre seniorov - rok 2004

/album/fotogaleria-fotogaleria1/pc080253-jpg/
/album/fotogaleria-fotogaleria1/pc080250-jpg/
/album/fotogaleria-fotogaleria1/pc080249-jpg/
/album/fotogaleria-fotogaleria1/pc070239-jpg/

Stretnutie jubilantov rok 2003

/album/fotogaleria/pb260010-jpg/
/album/fotogaleria/pb260016-jpg/
/album/fotogaleria/pb260024-jpg/
/album/fotogaleria/pb260028-jpg/
/album/fotogaleria/pb260033-jpg/

Cena Karla Čapka za rok 2003

/album/fotogaleria-fotogaleria/p5240010-jpg/
/album/fotogaleria-fotogaleria/p5240091-jpg/
/album/fotogaleria-fotogaleria/p5240095-jpg/

Interiér ZUŠ

/album/interier-zus/img-1310-jpg/
/album/interier-zus/img-1311-jpg/
/album/interier-zus/img-1312-jpg/
/album/interier-zus/img-1313-jpg/
/album/interier-zus/img-1422-jpg/

Vyhľadávanie

© 2009 Všetky práva vyhradené.