Trenčianske Teplice

Prijímacie pohovory

18.04.2013 00:00

RIADITEĽSTVO ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY V TRENČIANSKYCH TEPLICIACH
oznamuje záujemcom o štúdium v školskom roku 2013/2014,

že prijímacie pohovory sa budú konať 

  • do hudobného odboru  dňa 13.5.2013 od 13.00 – 17.00 h. (spev, klavír, husle, keyboard, flauta, gitara)
  • do  tanečného  odboru  dňa 13.5.2013 od 13.00 – 17.00 h. (moderný, folklórny, spoločenské tance, country tance, mažoretky)
  • do výtvarného odboru dňa 13.5.2013 od 13.00 – 17.00 h. (kresba, maľba, grafika)

v ZUŠ, štvrť SNP 6, Trenčianske Teplice (v budove základnej školy)
 

Späť

Vyhľadávanie

© 2009 Všetky práva vyhradené.