Trenčianske Teplice

Oznamujeme, že
otvorenie školského roka 2018/2019
v hudobnom, výtvarnom,
tanečnom a literárno-dramatickom odbore
bude dňa 3. 9. 2018 pondelok
od 9.30 - 12.00 hod.
 
zápis žiakov do
hudobného, výtvarného, tanečného
a literámo-dramatického odboru
bude dňa
4.9.2018- utorok
od 13.00 h. do 16.30 hod.
 
BALET A MODERNÝ TANEC
v tomto školskom roku sa otvára ďalšia trieda pre deti 1.a 2.ročníka
možnosť prihlásenia:
3. 9. 2018 pondelok od 9.30 - 12.00 hod.
a
4.9.2018- utorok od 13.00 h. do 17.00 hod.
 
 

 

Žiačky tanečného odboru Laura Fedorová a Adela Dorniaková získali mimoriadnu cenu za interpretáciu na tanečnej súťaži Scénický tanec 2018 v Kysuckom Novom Meste. Žiačkám a ich učiteľke Alene Ertlovej srdečne blahoželáme.

Dňa 21.3.2018 sa naše žiačky Liana Klačková a Klára Šmátralová zúčastnili speváckej súťaže Vokálna jar v Kysuckom Novom Meste . Získali krásne umiestnenia Liana Klačková získala strieborné pásmo Klára Šmátralová získala zlaté pasmo. Našim žiačkam a ich pedagógom Pružincovej Ivete a Pružincovej Adriane srdečne blahoželáme.

FOTOGALÉRIA TU

Dňa 27.3.2018 pri príležitosti Dňa učiteľov si pani učiteľka hry na flaute Anna Ščasnovičová, DiS.art. prevzala od primátora mesta PhDr. Štefana Škultétyho a jeho zástupkyne Moniky Pšenčíkovej  ďakovný list za kvalitnú a tvorivú pedagogickú činnosť a vynikajúce výsledky vo výchovno- vzdelávacom procese.  Srdečne jej blahoželáme.

Dňa 23.3.2016 sa Barbora Novosadová ,žiačka p.ucitelky Milici Ilčíkovej zúčastnila XI.ROČNÍKA KLAVÍRNEJ SÚŤAŽE TRENČIANSKEHO KRAJA , kde získala 3.miesto v III.kategórii. Srdečne blahoželáme .

Vyhľadávanie

© 2009 Všetky práva vyhradené.